top of page
Coach Lee 背景 (31).png
Stationary photo

額外一拖一優*:$5,800
(原價:$15,000)

*優惠須先以WhatsApp 90863891與余小姐確認,並提供親友資料方作實。

現凡以講座價(單人)$9,300報讀課程者
可加$5,800帶一位親友同行

報名查詢:
9086 3891(WhatsApp)
​info@coachlee.com (電郵)

bottom of page